Miasto na prawach powiatu - strona 24

Pytania z odpowiedziami z przedmiotu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Małgorzata Czornik
  • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 462
Wyświetleń: 861

zycia. 7. Podział miast wg podziału administracyjnego - stolica - miasta wojewodzkie - miasta na prawach...

Prawo administracyjne - opracowanie

Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: źródła prawa administracyjnego, podstawowe pojęcia teoretyczne, podziały terytorialne państwa, terenowe jednostki organizacyjne administracji specjalnej, kontrola. Część Pierwsza: zagadnienia i pojęcia ogólne Teorii prawa administrac...

Ustawa o pomocy społecznej

  • Uniwersytet Łódzki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1694

©Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy społecznej; 2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania; 3) o...

Polityka zatrudienia

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Piotr Łukasiewicz
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302

opiniodawczo-doradczy starostów. Przewodniczącym jest starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu...

Ustrojowe prawo administracyjne - komplet wykładów

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Jacek Kowalski
  • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 896
Wyświetleń: 4151

in. zagadnienia takie jak: administracja publiczna, cechy administracji, podział prawa administracyjnego, normy prawa materialnego, podział administracji publicznej, organ administracji publicznej, klasyfikacja organów adm. publicznej, kompetencje organów administracji publicznej. W notatce znale...