Miłosierdzie - strona 23

Charakterystyka starożytności - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1127

się okazać miłosierdzie, łaskę uciekinierom i ich rodzinom Kończę go przysięgi wobec tysięcy bóstw...

Eutanazja

 • Politechnika Opolska
 • dr Henryk Machoń
 • Etyka
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3017

się tam, gdzie więcej biedy. Nikt jednak nie proponuje, by w ramach dzieł miłosierdzia wysyłać na przykład do Afryki wagony...

Język religijny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239

, miłosierdzie itp. (por. D. Bieńkowsak 1993, R. Grzegorczykowa 1993, 1998) czy chrześcijańskich aktów mowy (por...

"Zbrodnia i kara" - opracowanie utworu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1778

jeszcze bardziej utwierdza dziewczynę w pokorze, poczuciu własnej niskiej wartości oraz w wierze w boskie miłosierdzie...

Teologia moralna fundamentalna - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1687

, ale też i cały kult. Jezus wychodząc od nauczania proroków ST (Oz 6,6) wskazuje, że miłosierdzie ma pierwszeństwo...

Filozofia dialogu i personalizm

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Alicja Żywczok
 • Antropologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2569

przez miłość i miłosierdzie, relację z innym. - Człowiek jako homo viator - wieczny pielgrzym - byt stający...

Doktryny- skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1820

się dobrocią, przebaczeniem, miłosierdziem, miłościom. Państwo ziemskie nienawiścią, chciwością, złem...