Metody ilościowe - strona 19

Wprowadzenie do pedagogiki

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2737

, w których wykorzystuje się nie tylko metody ilościowe, ale przede wszystkim metody jakościowe. Celowościowe procesy...

Metodologia Europeistyki - pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Seweryn Dmowski
 • Metodologia europeistyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

go do określonych wniosków. Metodę ilościową warto stosować, gdy chcemy zmierzyć skalę obserwowanych zjawisk...

BHP - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1155

b. Metody ilościowe- pomiar wilgotności powietrza w miejscu pracy, pomiar temp c. Inne metody: ocena...

Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Mikołaj Domaradzki
 • Teoria i filozofia komunikacji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 945

być przekładane na język opisujący ciała fizyczne). Preferuje metody ilościowe. Antynaturalizm - humanistyka...

Ogólnozakładowe planowanie produkcji-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska
 • Zarządzanie w usługach i produkcji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2310

w jednym matematycznym modelu zadania, które próbuje się optymalizować przy wykorzystaniu określonych metod...

Techniki przeprowadzania rekrutacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ KAPITAŁU LUDZKIEGO ORGANIZACJI
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

rozwiązywania konfliktów po metody ilościowe) AC obejmuje następujące fazy: Przygotowanie - obejmuje ustalenie...

Wykład - Ocena ryzyka zawodowego

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1617

;  metoda ilościowa wg PN-N-18002:2000 dla czynników mierzalnych (dla których wyznaczono wartości...