Metoda scenariuszowa firmy - strona 8

Zarządzanie strategiczne - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Halina Piekarz
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 7462

(metoda delficka) - bazuje na opiniach ekspertów zbieranych w formie ankiet metody scenariuszowe - służą...

Zarządzanie MSP - Wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Maciej Zastempowski
  • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiortwami
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 7287

strategicznej małej firmy: Metoda scenariuszy stanów otoczenia Szersze stosowanie metod scenariuszowych...

Analiza strategiczna - projekt

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Analiza strategiczna
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1708

rynku - ADL Metody scenariuszowe - SM, Metody pozostałe: Cykl życia produktu, Cykl życia techniki...

Zarządzanie strategiczne 2

  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1540

organizacyjnych. Analiza luki - bazuje na analizie trendu. Metody scenariuszowe - umożliwiają stworzenie obrazu...