Metoda scenariuszowa firmy - strona 10

Ściąga z zarządzania

  • Politechnika Gdańska
  • Zarządzanie personelem
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1239

zasobów ludzkich firmy. Funkcje HRM wg. Modelu Michigan: -dobór pracowników -ocenianie efektów pracy...

Zagadnienia zarządzania strategicznego

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • prof. dr hab. Halina Piekarz
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1519

celów i zadań w strategie funkcjonalne i strategie ogólne firmy. metody portfelowe: Metoda portfelowa...

Analiza SWOT teoria

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Bernard Bińczycki
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1652

Metoda SWOT należy do jednej z metod rejestracji i klasyfikacji czynników warunkujących strategię firmy...