Metabolit - strona 14

Współczynnik oddechowy - wykład

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
  • Fizjologia roślin
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1638

. Metabolity tego szlaku są wspólne z metabolitami glikolizy, dzięki czemu zwiększa się ilość glukozy...

Obieg węgla i azotu- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Ewa Chojnacka
  • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2142

, kwasy nukleinowe, ATP, NAD+ i in., a także chityny i innych związków (oraz metabolitów tych związków...

Toksykologia - wyklad 2

  • dr inż. Anna Brzozowska
  • Toksykologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1211

niezmiennej, metabolitów lub związków sprzężonych np. z kwasem glikuronowym, glutationem itp. Jedna substancja...