Mechanizmy obronne - strona 45

Poradnictwo

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1792

Obiektywne rozważenie problemu Tolerancja dla mechanizmów obronnych Zmiana okoliczności i przyczyn...

Psychologia rehabilitacyjna - ćwiczenia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • mgr Maciek Michalak
 • Psychologia rehabilitacyjna
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2226

)- mechanizmy obronne w celu zaprzeczenia skutkom inwalidztwa; zbyt duże motywowanie = negacja barier związanych...

Wykłady socjologia

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Adam Roter
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3906

na uwadze to, że człowiek potrafi sam siebie oszukiwać - mechanizmy obronne. Mamy zdolność do fałszywego...

Narkomania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Szulc
 • Psychologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1190

przywództwa rodzinnego, co sprzyja kontynuacji nałogowego zachowania. Występowanie silnych mechanizmów...

Diagnoza-definicja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

kształtują się mechanizmy obronne ok.3 lata. Formy ustosunkowania się do świata i własnej osoby...

Jung - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1015

, która nie wynika z mechanizmów obronnych, może być podzielona na dwie części: część dotyczącą jednostki i część...

Historia myśli psychologicznej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1113

Jesteśmy w trakcie omawiania psychologii..., no najlepiej byłoby powiedzieć, rosyjskiego obszaru językowego, bo zarówno chodzi tu o rosyjską czyli carską psychologię i tę, która była rozwijana w Związku Radzieckim. Mówiłem Państwu o tym, który najczęściej jest wspominany w różnych międzynarodowych p...

Układ nerwowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1806

nie adaptują się, tzn. stale pobudzane nadal sygnalizują ból. Jest to ważny mechanizm obronny organizmu...