Mechanizmy obronne - strona 30

Podstawy terapii część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grażyna Kwaśniewska
 • Podstawy profilaktyki i terapii trudności edukacyjno-wychowawczych uczniów upośledzonych umysłowo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2268

różne mechanizmy obronne, np. nie przyjmują tego faktu do wiadomości lub jeżeli go przyjmują, wówczas...

Subkultury, sekty

Pobrań: 98
Wyświetleń: 3430

, brak mechanizmów obronnych, nieumiejętność podejmowania decyzji. Najcięższe przypadki są wśród osób...

Procesy psychiczne

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2352

i podniesionej aktywizacji całego ustroju. Włanczają się mechanizmy obronne i może dochodzić do dezorganizacji...

Macierz-jąderko

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2121

kodującego i antysensu; powstały prawdopodobnie z mechanizmu obronnego przeciwko obcym (wirusowym...

Sekta - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910

Początkowa przyjemność, później lęk i uczucia zastępcze (OBJAWY) Nasilające się mechanizmy obronne prowadzące...

Przedmiot i zadania psychologii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

, interpersonalne). 13. Rola i rodzaje mechanizmów obronnych osobowości. Radzenie sobie z konfliktami racjonalnie...