Mechanizmy obronne - strona 30

Podstawy terapii część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grażyna Kwaśniewska
 • Podstawy profilaktyki i terapii trudności edukacyjno-wychowawczych uczniów upośledzonych umysłowo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2233

różne mechanizmy obronne, np. nie przyjmują tego faktu do wiadomości lub jeżeli go przyjmują, wówczas...

Subkultury, sekty

Pobrań: 77
Wyświetleń: 3402

, brak mechanizmów obronnych, nieumiejętność podejmowania decyzji. Najcięższe przypadki są wśród osób...

Procesy psychiczne

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2338

i podniesionej aktywizacji całego ustroju. Włanczają się mechanizmy obronne i może dochodzić do dezorganizacji...

Macierz-jąderko

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2114

kodującego i antysensu; powstały prawdopodobnie z mechanizmu obronnego przeciwko obcym (wirusowym...

Sekta - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

Początkowa przyjemność, później lęk i uczucia zastępcze (OBJAWY) Nasilające się mechanizmy obronne prowadzące...

Przedmiot i zadania psychologii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

, interpersonalne). 13. Rola i rodzaje mechanizmów obronnych osobowości. Radzenie sobie z konfliktami racjonalnie...