Marketing - strona 94

Biznes plan - kino

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Przedsiębiorczość
Pobrań: 819
Wyświetleń: 7518

zatrudnienia i płac, remonty i konserwacje, części zamienne, koszty administracyjne, koszty marketingu, koszty...

Public relations - wykład 4 (sem V)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Public relations w teorii i praktyce
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

przedmiotem zainteresowania marketingu; trzeba podkreślić, że image powstaje w dużym stopniu jako społeczny...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 2

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Urszula Skurzyńska-Sikora
  • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 966

z zasobów zlokalizowanych w różnych krajach oraz logistykę międzynarodową. Umiędzynarodowienie marketingu...

Systemy CRM - omówienie

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • Informatyka w turystyce i rekreacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

informatycznych. Uwaga! Tego samego skrótu (CRM) używa się również względem Marketingu zaangażowanego społecznie...