Marketing - strona 322

Biznes plan - hotel Hellena

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Kazimierz Kulczyński
  • Zarządzanie firmą
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3143

i podniesienia zyskw niezbdny jest skuteczny marketing. Ze wzgldu na rodzaj prowadzonej dziaalnoci trudno rwnie...

Zarządzanie jakościa wyklady

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Zarządzanie jakością
Pobrań: 630
Wyświetleń: 3500

doskonalenia, zero defektów, pracy zespołowej Marketing i badanie rynku Projektowanie wyrobu Projektowanie...

Kopalnia węgla - biznes plan

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3374

marketingowej (marketing - mix), obejmującej: produkt; kształtowanie cen; dystrybucję i dotarcie do klienta...

Biznes plan - spółka cerkolor

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1883

utrzymania ruchu 1 + 7 Marketing 2 + 10 Księgowość Inni 6 4 RAZEM 156 osób, w tym 41 osób na etatach...

Zarządzanie Personelem Streszczenie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1001

Rozdz1. Analiza pracy Planowanie Rekrutacja Outplacement Ocenianie Wynagradzanie Rozdział 1 PERSONEL W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1.1.Personel a zarządzanie . Warunkiem niezbędnym wzrostu efektywności działania jest doskonalenie organizacji. Racjonalne wykorzystanie 4 zasobów ...