Marketing - strona 222

Nauki o organizacji - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3227

. Wicedyrektor ds. Wicedyrektor ds. Produkcji Marketingu Finansów Kierownicy Regionalni Główny Zakładów...

Droga Polski do UE - problemy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

w zakresie organizacji, zarządzania i marketingu, korzystanie z międzynarodowego rynku zaopatrzenia i zbytu...

Podstawy zarządzania ćwiczenia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2793

na każdym z wybranych obszarów działania Poziom funkcjonalny: jest on dla jednego obszaru np. marketing...

Strategia w zarządzaniu - teoria

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

dla głównych obszarów funkcji, najbardziej powszechnych jak: marketing, produkcja, zasoby ludzkie oraz badania...

Strategie rozwoju i konkurencji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Bińczycki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057

, marketingu, badań i rozwoju, produkcji, dystrybucji oraz zarządzania i zatrudnienia. Przy wyborze czynników...

Zarządzane strategiczne cz 1

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1155

- Zarządzanie personelem Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 1997 4. Zbiegień-Maciąg Lidia - Marketing...

Analiza strategiczna Batig - projekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Małkus
 • Analiza strategiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1295

Marketingu ( przedstawicieli handlowi ) ze 160 do 200 osób. Pracownicy sfery administracyjnej stanowią 30...