Marketing - strona 147

Zachowanie konsumentów - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Agata Barbara Małysa-Kaleta
Pobrań: 105
Wyświetleń: 819

produktu, ale wyboru marki, ceny itp. marketing nie ułatwia decyzji wyboru, ale podsuwa określone wybory...

Struktury organizacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

dyrektora ds. finansów Z-ca dyrektora ds. marketingu Z-ca dyrektora ds. produkcji Kierownik działu Kierownik...

Zarządzane strategiczne cz 5

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1183

funkcji - marketingu, finansów, badań i rozwoju. W metodzie tej najpierw ocenia się stopień wpływu...

Analiza SWOT - projekt przykładowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Małkus
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1736

za najsłabszy w zespole czynników istotnych dla tej sprawności. Słabość firmy (np. wadliwy marketing, trudne...

Analiza inwestycji 07

 • Analiza finansowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1330

marketing przedprodukcyjny - określenie potencjalnych rynków zbytu i jego warunków rekrutacja i szkolenie...

Controlling - istota i cel

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • dr inż. Bogusława Bek-Gaik
 • Controlling
Pobrań: 3374
Wyświetleń: 5068

zagadnienia powiązania controllingu w marketingiem. Controlling - oznaczenia w praktyce gospodarczej...