Marianie - strona 32

Syjonizm a sprawa Polska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Teraz str.10 Syjonizm a sprawa Polska prof. Feliks Koneczny Najazd bolszewicki przyjęli żydzi w Polsce z entuzjazmem. Tworzyli po miastach własne bojówki, strzelali do Polaków (w Wilnie żydówki wylewały kubły ukropu na przechodzące oddziały polskie). Oficerowie żydowscy szerzyli panikę w armii i ...

Historia sztuki w Polsce

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Aleksander Jankowski
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4319

Na 49 stronach autor zamieścił streszczenie opracowania J. Kębłowskiego pt. "Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności". W notatce znalazło się omówienie, w formie wypunktowania, takich zagadnień jak: wiek X – XII, sztuka przedromańska i romańska; wiek XIII – X...

Projekt bazy danych krajowej agencji pracy tymczasowej

 • Politechnika Wrocławska
 • Bazy danych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 651

Spis treści 1 Wstęp 2 2 Analiza wycinka rzeczywistości 2.1 Szczegółowy opis wycinka rzeczywistości 2.2 Słownik pojęć . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Analiza istniejącej bazy danych . . . . . 2.4 Wymagania funkcjonalne . . . . . . . . . 2.5 Wymagania niefunkcjonalne . . . . . . . . . . ...

Analiza finansowa - praca licencjacka

 • Analiza finansowa
Pobrań: 7182
Wyświetleń: 54607

Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Pojęcie i rola analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa. Istota, przedmiotu i zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Rodzaje analiz. Źródła informacji do oceny finansowej. Rachunek zys...

Postępowanie karne - skrypt

 • dr hab. prof. nadzw Jerzy Skorupka
 • Postępowanie karne
Pobrań: 3906
Wyświetleń: 9499

POJĘCIA PODSTAWOWE Pojęcie prawa karnego procesowego prawo karne procesowe - zbiór norm regulujących proces karny, płaszczyzna normatywna; nadaje kształt prawny procesowi karnemu proces karny - zespół prawnie uregulowanych czynności, których celem jest w ykrycie przestępstwa i jego sprawcy, osąd...

Logika prawnicza - kompedium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 1694
Wyświetleń: 2702

zemsty. Przykład: p → q Jeśli Marian zostanie prezesem, to Leszek straci pracę. W przypadku implikacji...