Marża brutto - strona 11

Rachunek kosztów zmiennych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Arleta Szadziewska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3290

i kosztów zmiennych oraz marży brutto na pokrycie kosztów stałych i zysku na sprzedaży wycena zapasów...

Analiza koszt-wolumen-zysk - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4795

się jednak, że są niezmienne. Marża kontrybucyjna, marża brutto I (contribution, CM) Lub Gdzie OI= zysk operacyjny Marża...

Wykład - analiza progu rentowności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Zofia Fengler
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1463

), wyrażony w jednostkach naturalnych, wynosi: Qopl = (6) gdzie: c - kzj - marża pokrycia (marża brutto...

Zarządzanie kapitałem

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1911

Zakres dźwigni operacyjnej Przychód ze sprzedaży całkowite koszty zmienne całkowita marża brutto...

Zarządzanie kapitałem

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 8778

Zakres dźwigni operacyjnej Przychód ze sprzedaży całkowite koszty zmienne całkowita marża brutto...

Rachunek kosztów - Metoda księgowa

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Svietlana Rogozina
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4438

=Marża brutto (na pokrycie) - Koszty stałe (wydziałowe, ogólnozakładowe i sprzedaży) =Wynik na sprzedaży...

Wskaźniki ekonomiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Beata Kulisa
 • Analiza i diagnostyka ekonomiczna
Pobrań: 924
Wyświetleń: 3465

+ odsetki od długów terminowych x (1-T)/ średni stan kapitału stałego x100. Rentowność sprzedaży Stopa marży...