Marża brutto - strona 10

Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1428

na ich wpływ na całościową marżę brutto. METODA BIEŻĄCEJ WARTOŚCI TRANSAKCJI - umożliwia kalkulację...

Zarządzanie rozwojem

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Cabała
 • Analiza efektywności zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1253

w tej strategii to: rentowność sprzedaży i majątku, stopa marży brutto oraz stopa zyskowności akcji. W strategii...

Zarządzanie kapitałem i jego podział

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Zakres dźwigni operacyjnej Przychód ze sprzedaży całkowite koszty zmienne całkowita marża brutto...

Analiza progu rentowności - Próg

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 966

), wyrażony w jednostkach naturalnych, wynosi: Qopl = (6) gdzie: c - kzj - marża pokrycia (marża brutto...

Papiery wartościowe - wzory

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1071

UJĘCIE STATYCZNE S - przychody ze sprzedaży Kz - koszty zmienne MB - marża brutto EBIT - zysk operacyjny...