Maksyma - strona 33

Organizacja i zarzadzanie sciaga

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1974

na maksym. wyrównaniu czasów dział.przy czym wielkość skutku uzytecznego zespołu zalezy od elem.o...

Wstęp do filozofii

 • Filozofia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1869

, że nasza wiedza pochodzi wyłącznie z doświadczenia. Przyjmując zaś arystotelesowsko-tomistyczną maksymę: Nihil est...

Encyklopedia Prawa zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

Encyklopedia Prawa - zagadnienia 1. Pojęcie prawa Prawo jest to zespół norm regulujących stosunki społeczne ustanowionych lub uznanych przez państwo i zabezpieczonych aparatem przymusu państwowego. 2. Prawo a inne systemy normatywne Normy prawne wydawane są przez poszczególne organy. Normy prawn...

Anglia-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Sczaniecki
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1253

oraz maksymy. Konstytucja angielska odznacza się szczególną giętkością. Normy konstytucyjne nie mają w Anglii...

Polityka zagraniczna a dyplomacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dariusz Popławski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1344

na nich (podobnie Mieszko). Na maksymie „dziel i rządź” opierano działania dyplomatyczne. Działalność władców...

Zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1876

osiągn maksym nie malną wysok kość. e Zadanie 7.6 Punkt m materialny o masie m=10kg poru usza...