Maksyma - strona 28

Teksty źródłowe Wołoszyna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 840

Arystotelesa ani maksymy stoików czy epikurejczyków: raczej trzeba mu przedstawić przed oczy różnorodne...

Historia praw człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630

tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, aby stała się prawem powszechnym”. Idea wolności...

Geneza prawa człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

były maksymy np. o konieczności wysłuchania dwóch stron zanim zostanie ogłoszony wyrok; * filozofii św. Tomasza...

Filozofia Nowożytna

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2681

Postępuj tak, aby maksyma twojej woli zawsze mogła być zasadą powszechnego prawodawstwa. Postępuj...

Teoria Bezpieczeństwa - skrypt, egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Konieczny
 • Teoria bezpieczeństwa
Pobrań: 2121
Wyświetleń: 5985

, działań militarnych oraz dyplomacji. Podstawowa koncepcja Sun Zi zawarta została w maksymie: "zwyciężać...

Organizacje oparte na wiedzy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1855

Dominująca koncepcja zarządzania Okres dominacji (lata w przybliżeniu) Główny problem Główna maksyma...