Maksyma - strona 20

Twórczość

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1281

rozdzielanych przez społeczeństwo. George Bernard Shaw w swej książce Maxims for Revolutionists (Maksymy...

Kultura i etyka w biznesie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3717

wynikającego z imperatywu kategorycznego. - „Postępuj tak i tylko według takiej maksymy dzięki której możesz...

Renesans i manieryzm w Polsce

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia sztuki
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1344

(orzeł Zygmunta starego). Na pilastrach wspiera się belkowanie. Fryz ciągły wypełniony maksymą „NON NOBIS...

Trzy typy panowania

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Socjologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 987

ten był maksymą jej zachowania, bez zważania na własną ocenę wartości tego rozkazu. TRZY CZYSTE TYPY PANOWANIA...

Elementy Filozofii

  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2723

według maksymy (imperatywu kategorycznego - czy dany czyn może stać się prawem ogólnym przyrody): postępuj...

Kultura i jej rola w życiu społecznym

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3871

, przyswojenia sobie przez człowieka określonych sposobów zachowań, maksym i dyrektyw postępowania. S. Ossowski...