Móżdżek - strona 17

Mikroekonomia-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

. Innymi słowy, popyt = podaż (Czaicie to, moje humanistyczne móżdżki?) POPYT > PODAŻ - niedobór PODAŻ...

Testy z fizjologii,rok3

  • Politechnika Śląska
  • dr Bożena Sawicz
  • Fizjologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1113

: - prioprioreceptory w łuku aorty 14. Rdzeniowy ośr. Wegetatywny znajduje się w - rogach bocznych 15. Móżdżek otrzymuje...

Biologia - układ nerwowy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Biologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1092

. z koordynacją pracy mięśni gałki ocznej * zbudowany z dwóch pobrużdżonych półkul móżdżku pokrytych trójwarstwową...

Psych. kliniczna2

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

korowo-poókorowych (kory przedczołowej i móżdżku) Zaburzenia funkcji językowych ■ Zaburzenia w zakresie...