Logistyka zaopatrzenia - strona 46

Cena w marketingowej strategii zakupów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

słuszności zgłoszonej potrzeby przez służby zaopatrzenia; Analizę rynku poszukiwanego wyrobu, ustalenie...

Marketing - wykłady

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Wojciech Pizło
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

o Dla podmiotów zinstytucjonalizowanych działy zaopatrzenia podejmują decyzję zakupu na podstawie zwyczajowych...

Zarządzanie strategiczne - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 5320

produktów / procesów Funkcje Parametry fizyczne Estetyka Jakość Zaopatrzenie Integracja Surowce Zdolności...

Zadania gminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1141

samorządów na świecie -wodociągów, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, odbioru...