Logistyka dystrybucji - strona 59

Analiza SWOT - pozycja strategiczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

i zarządzania nimi, logistyki przedsiębiorstwa, personelu i zarządzania kadrami, finansów czy organizacji...

Outsourcing - Umowa outsourcingowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

przedsiębiorstwa najczęściej decydują się na outsourcing działu IT (30%), kadr (16%), dystrybucji i logistyki (14...

Marketing - podsumowanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 91
Wyświetleń: 966

, opakowań, systemów zarządzania, systemów informacyjnych, logistyki, bankowości itp. 6.  Przestrzega norm...

Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 931

decyzji: badania i rozwój międzynarodowa logistyka konkurowanie marketing - zdobycie i utrzymanie udziału...

Zarządzanie strategiczne - definicja i teoria

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1337

na korzystaniu ze wspólnych kanałów dystrybucji. Nie wytwarzamy pełnej gamy produktów, a więc nawiązujemy kontakt...

Wykład III

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Radosław Wolniak
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

kraju tzw”prefix” 590 Instytut Logistyki i gospodarki Magazynowej w Poznaniu- Centrum Kodów Kreskowych...

Wprowadzenie- wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Helena Zgrzywa-Ziemak
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

i zarządzania, CL Consulting i Logistyka, Wrocław 2004  Zarządzanie. Teoria i praktyka (red.Koźmiński A.K...

Ustrój i organizacja Policji- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2968

prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych) wspomagającej (administracja, logistyka, szkoły Wyższej...