Litosfera - strona 35

Skrypt do egzaminu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1092

w atmosferze, w litosferze występuje w solach mineralnych, głównie w azotanach, azotynach i solach amonowych...

Wszystko o ekologii

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3059

, sięgając największych głębin oceanicznych. W litosferę wkracza nieznacznie, tylko do przypowierzchniowych...

Geografia - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy geografii
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2135

Polski stanowią lasy iglaste?   79%   Wymień 4 główne pierwiastki chemiczne litosfery wg kolejności...

Wykład - badania gleby

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1246

jest zamieszkałą warstwą lądowej powierzchni Ziemi, położoną pomiędzy materią niezamieszkałą (tzw. litosferą...

Meteorologia i klimatologia - wszystko

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Dariusz Gąsiorowski
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

BUDOWA I SK AD ATMOSFERY ZIEMSKIEJ G ówne cechy atmosfery ziemskiej Atmosfera, czyli gazowa pow oka otaczaj ca Ziemi , stanowi fizyczn mieszanin gazów, które nie tworz ze sob zwi zków chemicznych. Gazy wchodz ce w sk ad powietrza w stosunku sta ym nazywane s sk adnikami atmosfery, natomiast ga...

Prawo i ekononomia w ochronie środowiska - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 4305

Pierwszy wykład składa się z 5 stron i dotyczy środowiska w naukach ekonomicznych, w tym porusza takie zagadnienia jak: definicja środowiska, środowisko przyrodnicze, naturalne, geograficzne i antropogeniczne, ekonomia środowiskowa, ograniczoność zasobów środowiska przyrodniczego oraz środowis...