Litosfera - strona 22

Metale w środowisku,

  • Politechnika Gdańska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1141

warstwie skorupy ziemskiej (litosfera, hydrosfera, atmosfera) zajmuje ok. 67 miejsce (procenty wagowe). Tal...

Afryka - klimat, geologia, roślinność

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
  • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1302

z połączenia małych tarcz litosfery a wyniesienia dzielące kotliny są starymi górami, może fałdowymi. Afryka...

Funkcjonowanie systemów

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
  • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

następujące sfery: Atmosferę; Biosferę; An troposferę; Morfo sferę; Hydrosferę; Litosferę; Pedosferę...