List zastawny - strona 23

Rynki Finansowe pytania na egzamin

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 7686

pieniężne, - listy zastawne 2) uprawnienia do rozporządzenia towarami: - konosamenty, - dowody składowe...

Finanse zagadnienia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1183

poprzez emisję papierów wartościowych (tzw. listy zastawne) - nie w oparciu o posiadane rezerwy. Zależne...

Bankowość - konspekt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

czerwca 1996 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 406), ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych z dn. 29...

Wartości niematerialne i prawne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987

, weksle obce, listy zastawne oraz inne) stanowiące formę pożyczki zaciągniętej przez emitenta danego...

Konstytucja USA - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wojciech Kwiatkowski
 • System ustrojowy i prawny USA
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

kaperskich, bić monety, wypuszczać listów zastawnych, zezwalać na spłacanie długów przy pomocy jakichkolwiek...