Licencjat - strona 24

Typy szkół dla dorosłych

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Andragogika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805

”, a ich ukończenie daje możliwość uzy­skania tytułu: licencjata, inżyniera, magistra lub doktora. Wśród uczelni...

Amerykanistyka

  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3619

) mieć co najmniej 2 - letni program kończyć z uzyskaniem tutyłu Bachelor = licencjat jest certyfikowana...

Patriarcha - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
  • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

; - mia³ przynajmniej piêæ lat kap³añstwa; - mia³ doktorat lub licencjat lub by by³ przynajmniej bieg³y...

Prawo Europejskie - skrypt

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
  • Prawo europejskie
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2877

po licencjacie ma się wykształcenie wyższe) w 2005 r. wydano w Polsce ustawę o szkolnictwie wyższym - wprowadzono...