Lex retro non agit - strona 9

Argumentacja prawnicza dziś

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2359

Lex superior derogat legi inferiori - ustawa wyższego rzędu uchyla akt niższego rzędu Lex retro non...

Sentencje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1169

) Inter arma silent leges Prawo nie działa wstecz Lex retro non agit Prawo patrzy przed siebie Lec...

Obowiązywanie prawa - akty normatywne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

w życie. Zasada lex retro non agit - przyjmuje się ją, ażeby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa prawnego...

Rodzaje nauk i ich podział

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1652

, że ktoś nas oszuka, Dura lex sed lex - twarde ( wilcze) prawo, ale prawo, Lex retro non agit - prawo nie obowiązuje...

Ogólne wiadomości o prawie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

(lex retro non agit) Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą gdy: - z ustawy późniejszej wynika...

Paremie łacińskie

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Piotr Sadowski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1827

) Inter arma silent leges Prawo nie działa wstecz Lex retro non agit Prawo patrzy przed siebie Lec...

Obowiązywanie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

retroakcja aktu prawnego, czyli działanie prawa wstecz; generalnie niedopuszczalne (Lex retro non agit...