Lex retro non agit - strona 8

Zasady prawa administracyjnego

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku
 • dr Piotr Chałas
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3738

wobec prawa Zasada lex retro non agit (prawo nie działa wstecz) Zasada ochrony praw słusznie nabytych...

Kryteria obowiązywania prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015

) 2. OBOWIĄZYWANIE AKTÓW PRAWODAWCZYCH Akty normatywne a zasada lex retro non agit: Prawodawca w akcie...

Opracowanie paremii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1526

między osobami prywatnymi nie uchyla prawa publicznego. Lex retro non agit (ad. Codex Iustinianus 1,14,7; C...

Karalność - deifincja i podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

się, że popełnili zbrodnię zagrożoną karą śmierci. Dekret w art. 18 łamał zasadę lex retro non agit- wchodził...

Źródła prawa procesowego-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

to na złamanie przez sąd zasady lex retro non agit, jej naruszenie w prawie procesowym może być groźne w sprawach...

Wykład - Stały Międzynarodowy Trybunał Karny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 784

korzyści pochodzących pośrednio lub bezpośrednio ze zbrodni, Lex retro non agit, nie można nikogo pociągnąć...

Protokół z ćwiczeń- prawo karne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dawid Zajączkowski
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1190

wyłącznie sankcję względnie oznaczone. Zasada lex retro non agit - zasada nie retroaktywności ustawy karnej...