Lex retro non agit - strona 11

Elementy teorii argumentacji - Subsumcja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1372

interpretacje przepisu, która poszerza, a nie ogranicza zakres naszej wolności. Lex retro non agit - zakaz...

Zasady ogólne prawa - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 455

- to formuły myślenia prawniczego, np. lex retro non agit (prawo nie działa wstecz) lub mater semper certa est...

Wykład - sankcja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

, ale to jest minimum, czasami może być i rok. !! Zakaz retroakcji (lex retro non agit)- prawo nie działa wstecz. Utrata...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 11

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

(ostatecznie decyduje relewancja w danej sprawie) lex retro non agit: zakaz nadawania przepisom prawnym mocy...

Prawoznawstwo - pojęcia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 889

o przeciwieństwo przesłanek do skutków prawnych jakie rodzi dana przesłanka zasada nieretroakcji - lex retro non...

Myśl polityczna rewolucji francuskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 294
Wyświetleń: 973

crimen nulla poena sine lege lex retro non agit domniemanie niewinności oskarżonego do momentu uznania...

Przysłowia i sentencje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1456

vitae. Prima via ardua. Neglegentia culpa est. Lex retro non agit. Lex prospicit non respicit. Dura lex...