Leasing finansowy - strona 21

Bankowość - modele - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

- przedmiot leasingu nie przechodzi na własność leasingobiorcy po upływie okresu umownego. Leasing finansowy...

Bankowość - nadzór - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

- przedmiot leasingu nie przechodzi na własność leasingobiorcy po upływie okresu umownego. Leasing finansowy...

Rachunkowość zarządcza wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Svietlana Rogozina
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 6580

zobowiązań z tytułu leasingu finansowego według rodzaju amortyzacja zużycie materiałów i energii, usługi obce...

Finanse przedsiębiorstw - egzamin Dresler

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Zbigniew Dresler
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 4711
Wyświetleń: 9107

są: - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, oraz z tytułu podatków i ZUS, - kredyty bankowe, - leasing finansowy...

Sylabus z rachunkowości finansowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Alicja Oniszczuk
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 917
Wyświetleń: 1463

użytkowania np. umowa leasingu finansowego. Przewidywaną przy likwidacji cenę sprzedaży istotnej pozostałości...

Bankowość - pieniądz

 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1400

- przedmiot leasingu nie przechodzi na własność leasingobiorcy po upływie okresu umownego. Leasing finansowy...