Kwasy utleniające - strona 61

Energetyka pracy mięśniowej

 • Politechnika Śląska
 • dr Bożena Sawicz
 • Fizjologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1554

fosforylacji oksydacyjnej odbudowane są dalsze cząsteczki ATP kosztem utleniania pirogronianu, wolnych kwasów...

Lipidy - alkohole i witaminy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

mogą powstawać w casie rozkładu hydroponadtlenków kwasów tłuszczowych (H-O-O-) powstających w czasie...

Fotosynteza u procaryota-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
 • Mikrobiologia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1862

: glukoneogeneza - triozy - substraty 2. Synteza kwasów tłuszczowych: transacetylacje - kluczowy acetylo-CoA...

Fermentacja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889

utlenia kw mlekowy do kw octowego i jabłkowego. Kwasy niszczą osnówkę 5) Po 5 dniach: grzyby mikroskopowe...

Toksyczność arsenu

 • Uniwersytet Gdański
 • Toksykologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

przekształcania niecukrowcowych prekursorów w glukozę), oksydację kwasów tłuszczowych oraz dalszą produkcję...

Spektroskopowe metody badawcze

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • mgr Bernard Gross
 • Substancje próchnicze gleby
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

stopień humifikacji związków próchnicznych. Im wyższa jest gęstość optyczna, tym większa jest ilość kwasów...