Kwaśny deszcz - strona 10

Materiały kamienne

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • prof. dr hab. Urszula Kęsik
 • Materiały budowlane
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2443

, co w połączeniu z rozcieńczonym kwasem siarkowym (np. kwaśny deszcz) tworzy nierozpuszczalny siarczan baru. Mydła...

Bariery rozwoju cywilizacji - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1631

i azotowego docierają do powierzchni ziemi. O powstawaniu kwaśnych deszczy decyduje w ok. 70 % tlenek siarki...

Cykl paliwowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biopaliwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1211

on rozpuszczeniu w wodzie powierzchniowej. 26 Tlenki siarki powodują powstawanie kwaśnych deszczy, czyli opadów...

Balast ekologiczny - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

należałoby odejmować wielkość szkód zewnętrznych (kwaśne deszcze, zubożenie warstwy ozonowej, wypadki...

Obieg wody

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Joanna Komorek
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1778

zakwaszoną wodę opadową (kwaśne deszcze). Wysoka kwasowość wody może być wskaźnikiem warunków...