Kuratela - strona 35

"Rosyjskie media i dziennikarstwo przełomu 1985-1997"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1015

JANUSZ ADAMOWSKI „ROSYJSKIE MEDIA I DZIENNIKARSTWO CZASÓW PRZEŁOMU (1985 - 1997)” WSTĘP Gdyby ów tytułowy „czas przełomu” podzielić na dwa zasadnicze etapy to należałoby uwypuklić ważne dla nich elementy. 3 zjawiska charakteryzowały etap I ( 1985-91) który rozpoczyna kwietniowe plenum KC KPZR inaug...

Ustrój Rosji - absolutyzm carski

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1344

kuratelą, nie nim rządzili, lecz on sam rządził, decydował i ustanawiał kierunek polityki państwa), 3...

Postępowanie administracyjne - komplet wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 2030
Wyświetleń: 5614

Decyzje zapadające po wznowionym postępowaniu administracyjnym.Wznowienie postępowanie administracyjne może zakończyć się w trojaki sposób. Zawsze jest to decyzja administracyjna.Pierwszą z takich decyzji jest decyzja o odmowie uchylenia dotychczasowej decyzji. Zapada ona...

Wykłady (PIOTR KUSIO)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Stanisław Zyskowski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1953

Historia państwa i prawa polskiego notatki spisane przez Piotra Kusio rozpowszechnianie za podaniem imienia i nazwiska 30.01.2008 - egzamin (w Auli, 10.00-12.30) Zakres materiału na egzamin: Bardach - zagadnienia wstępne  - rozdział 1 - rozdział 2 oprócz podrozdziału 8 (skarbowość) - rozdział 3 o...

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 567

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1) 2) Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458, Nr 227, poz. 1505, z 2...

Postępowanie administracyjne - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1120

, opieki lub kurateli, był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron...

Prawoznawstwo - opracowanie, omówienie cz 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 966

Problemy związane z definiowaniem prawa nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie, na przykład: ze względu na różne kultury prawne (np. prawo precedensowe, prawo stanowione); ze względu na związki prawa z innymi normami społecznymi (np. moralność, religia); ze względu na problemy ogólno filo...