Kult świętych - strona 4

Bóg i diabeł - Le Goff

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

duchowy dynamizm. Natomiast w licznych środowiskach ludowych kult Ducha Św. upraszcza się do kultu...

Wstęp do sakramentów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1491

. 675-866), a ósmy rozdział traktuje o sakramentaliach, miejscach i czasach świętych, kulcie świętych...

Protestantyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1211

, jak tylko Jezus Chrystus. W konsekwencji prowadzi to do odrzucenia kultu świętych i Maryi, którzy co najwyżej...

Kościół unicki w Polsce i na Litwie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

dotyczyły reform całego życia kościelnego Cerkwi unickiej. Podkreślono kult Najświętszego Sakramentu...

Ewolucja twrczości Mikołaja Reja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1064

Postylli; Rej przyjmuje rozumowanie prefiguracyjne i z pasją atakuje kościelny ceremoniał, kult świętych...

Kurs poświęcony histrorii religii w Am.Łacińskiej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Marta Kania
 • Dzieje religii w Ameryce Łacińskiej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1393

Część pierwsza kursu "Dzieje religii w Am.Łacińskiej", który przedstawia wierzenia ludów od czasów najdawniejszych czyli ok.7500 lat p.n.e do czasów konkwisty hiszpańskiej i portugalskiej na ziemiach amerykańskich. Stanowi on osobną całość,gdyż druga część skupia się właściwie na dziejach...

Niemcy - podłoże polityczne i historia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ryszard Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078

, odrzucił kult świętych, zniósł hierarchię kościelną, odrzucił sakramenty (oprócz chrztu i komunii...

Mysliciele o wychowaniu - Erazm z Roterdamu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 756
Wyświetleń: 1309

skupiających się jedynie na przejawach zewnętrznych, piętnuje kult świętych oraz przestarzale formuły, spory...