Kształtowanie środowiska - strona 24

note /search

Prawo administracyjne - wykłady

Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: administracja jako trzon działalności państwa, źródła prawa, wykładnia prawa, system kontroli w administracji, prawo materialne, ochrona środowiska. PRAWO ADMINISTRACYJNE wykład1 ADMINISTRACJA Z administracją możemy się spotkać jeszcz...

Logistyka kompedium 23 strony

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2079

kształtujące środowisko międzynarodowe : technologiczno - ekologiczne : określają współzależność i sprzeczności...

Prawo administracyjne - notatki z wykładów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1939

Zezwolenie (pozwolenie, zgoda, karta)- forma aktu administracyjnego ustalającego uprawnienia w sferze prawa administracyjnego lub wyrażającego zgodę ha dokonanie przedsięwzięcia lub podjęcie czynności dopuszczonej normami prawa administracyjnego. Nabycie uprawnienia lub zgoda ustalone w zezwole...

Finanse publiczne - Kategoria potrzeb zbiorowych

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2121

Pojęcie FINANSE obejmuje wszelkie operacje finansowe przeprowadzane za pomocą pieniądza Finanse publiczne dotyczą gospodarowania środkami pieniężnymi przez państwo, samorządy i inne jednostki sektora finansów publicznych. „PUBLICZNE” należy rozumieć jako powszechne, jawne, przeznaczone dla ogółu. ...

Administracja publiczna - komplet wykładów

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2037

...II. Definicja przedmiotowa. a) a.p. -  to nie tylko wykonywanie ustawy ale także, twórcza działalność.Rozwiniecie tego co jest danej jednostce powierzone.  b) a.p. - jest przejete przez państwo i realizowane przez jego organy, a także przez organy samorządu terytorialnego, zaspokajanie  ind...

Prawo administracyjne - wykłady

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1638

Próby określenia prawa adm przez podanie znamion adm publicznej. W państwach europejskich, gdzie najwcześniej prawo adm zostało uznane za odrębną gałąź prawa, utrwaleniu się przekonania o jego odrębności sprzyjało utrzymanie hierarchii organizacyjnej w adm rządowej, która nadawała stosowaniu pr...

Budownictwo komunikacyjne - rozporządzenie ministra transportu

 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2163

[ p i c ]  Dz.U.99.43.430 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 14 maja 1999r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca...

Ochrona środowiska - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1092

; ochrona ta polega w szczególności na: a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami...