Kształtka - strona 25

Regeneracja części maszyn

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy eksploatacji i remontów maszyn
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2345

na przedmiot 5, na którym jest ułoŜony materiał dodatkowy w formie odlanej kształtki lub spieku...

Prażenie - omówienie i reakcje

 • dr Sławomir Daniel
 • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2058

4. Prażenie      4.1. Uwagi wstępne      Prażenie  jest  jedną  z głównych operacji przygotowawczych do właściwych procesów  metalurgicznych.  Głównym  celem  procesu  prażenia  jest  otrzymanie  produktów  o  odpowiednim  składzie  chemicznym  oraz  własnościach  fizycznych,  które  nadawałyby  ...

Opracowanie - wodociągi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Magdalena Ciejak
 • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1561

wzory i omówić charakterystykę przewodu prostoosiowego. Z wbudowanymi kształtkami i armaturą. Δh = k...

Stropodachy strome - opis

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

izolacja stropu; 09 deska osłaniająca; 10 płatew; 11 rura wentylacyjna; 12 kształtka wentylacyjna...

Stropodachy strome - opis

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

izolacja stropu; 09 deska osłaniająca; 10 płatew; 11 rura wentylacyjna; 12 kształtka wentylacyjna...

Tworzywa sztuczne - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

) temperaturze wypraski wyjmuje się z formy. Wypraski stanowią kształtki, płyty lub bloki. Laminowanie...