Krzemiany - strona 29

Ekologia wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3038

– węglany – krzemiany/glinokrzemiany należą do stosunkowo mało uciążliwych dla środowiska. Obecność węglanów...

Techniki remediacji gleb

  • Politechnika Gdańska
  • Techniki odnowy środowiska
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1666

z wykorzystaniem cementu portlandzkiego, wapna, krzemianów, glinokrzemianów, polimerów i innych substancji...

Toksykologia, Arsen i rtęć

  • Politechnika Gdańska
  • Toksykologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1687

się, że zawartość As zmniejszyła się w następującej kolejności: siarczek> związki organiczne>arsenian>krzemian...

Mikrobiologia

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Mikrobiologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 6293

zbliżony do odległości międzypakietowych krzemianów warstwowych, co powoduje, że mogą one być sorbowane...