Koszt krańcowy - strona 48

Popyt i podaż

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Maria Roszyk
  • Mikroekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1232

; nie produkuje w nieelastycznej części popytu; może podnosić cenę powyżej kosztu krańcowego; różnicuje ceny...

Makroekonomia - wszystko na egzamin

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Makroekonomia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2310

Podzielone są na 3 pliki - omawiający m.in. zagadnienia dot. ustroju gospodarczego, popytu, inflacji, bezrobocia (15 stron) - omawiający pytania do egzaminu - ustrój gospodarczy, dochód narodowy, popyt pośredni i końcowy w modelu pieniężnych przepływów międzygałęziowych, strumienie dochodów podmi...

Podaż, popyt

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1638

; nie produkuje w nieelastycznej części popytu; może podnosić cenę powyżej kosztu krańcowego; różnicuje ceny...

Controlling przedsiebiorstwa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Controlling
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2765

  1  CONTROLLING PRZEDSIĘBIORSTWA – WYBRANE PROBLEMY    1. Zarządzanie przedsiębiorstwem    •  istota i zasady zarządzania organizacjami  •  podstawowe narzędzia efektywnego systemu zarządzania  •  zarządzanie strategiczne i operatywne    2. Istota i organizacja controllingu    •  powstanie i ide...