Koszt krańcowy - strona 23

Elastyczność - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bogusław Roman Gulski
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

jest bardziej elastyczne pod względem wielkości produkcji jeżeli ma niższy koszt krańcowy związany ze zmianami produkcji...

Przykładowe zadania z mikroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Krystyna Przybylska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

czyli KC = KS + KZ koszt krańcowy = przyrost kosztu całkowitego wywołany wzrostem produkcji o 1 jednostkę...

Makroekonomia - zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Radosław Kurach
 • Makroekonomia
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 6587

pracy o jednostkę spowoduje spadek kosztów krańcowych oraz spadek kosztu przeciętnego. Dalszy wzrost...

Mikroekonomia - koszt alternatywny

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3528

. Przeciętne koszty zmienne opisuje zależność ogólna: Koszt krańcowy rozumie się jako przyrost kosztów wywołany...

Mikroekonomia - pomoc naukowa (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1099

i kosztu krańcowego , a zatem zysk całkowity będzie maksymalny przy spełnieniu warunku mc=mr...