Konwencja wiedeńska sąd właściwy - strona 22

Międzynarodowe prawo gospodarcze - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
 • Międzynarodowe prawo gospodarcze
Pobrań: 210
Wyświetleń: 861

jest wskazanie systemu prawnego (własnego lub obcego państwa) właściwego dla dokonania oceny prawnej konkretnej...

Wolności i prawa kulturalne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

mierze na postanowieniach europejskiej Konwencji ochrony Praw Człowieka i podst. Wolności...

Prawo konfliktów zbrojnych - wykład - wojna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2387

z umawiających się stron, nawet gdyby okupacja ta nie napotkała żadnego oporu zbrojnego" (art. 2 4 konwencji...

Rittner Tadeusz - W małym domku

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 749

niedopowiedzeń sygnalizujących właściwy sens. Istotą jego utworów jest dramat wewnętrzny, napięcie między różnymi...