Konwencja wiedeńska sąd właściwy - strona 12

Wspólnotowy wymiar sprawiedliwości

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 427

wa - właściwa: sądem zobowiązanym do wniesienia się z pytaniem jest sąd, któremu nie przysługuje...

Miedzynarodowe - Prawo

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1421

był właściwy do rozstrzygnięcia tego sporu? Społeczność międzynarodowa ma sąd, ale żeby sąd rozstrzygał spór...

Postepowanie-sadowo-administracyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2828

rozstrzygania sprawy bez uzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny i bezstronny sąd. Art. 6- europejskiej...

Prawo dyplomatyczne-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1162

Wiedeńska 18.04.1961 Konwencja Hawańska 20.02.1928 (ale ma jedynie charakter regionalny) Konwencja o misjach...

Naruszenie praw do rozpoznania sprawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Katarzyna Bagińska
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

swoje uprawnienia w tym postępowaniu. Art. 4. 1. Sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd przełożony nad sądem...

Podstawowe informacje o prawie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

równości. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 uznaje ius cogens za normę...