Kontakt społeczny - strona 42

Narkomania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Szulc
 • Psychologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1190

wewnątrz rodzinne oraz zaburzenia w pozarodzinnych kontaktach społecznych” jako najczęstsze i najważniejsze...

Skrypt - podsumowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1218

są pogrupowane w trzech ewentualnie nakładających się kategoriach - egzystencji, kontaktów społecznych i wzrostu...

Skrypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1064

są pogrupowane w trzech ewentualnie nakładających się kategoriach - egzystencji, kontaktów społecznych i wzrostu...

Diagnoza-definicja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

lub przeżywa swe pierwsze zawody . Tu dokonuje się wprowadzenie dziecka w krąg kontaktów społecznych . Rodzina...

Pedagogika-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

, występuje niska samoocena oraz obawa przed kontaktami społecznymi z rówieśnikami (brak wspólnego pola...

Humanizm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 966

. O ile psychologia humanistyczna tradycyjna wyrastała z pewnego kryzysu kontaktów społecznych i zainteresowania miała...

Podstawy zarządzania - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Andrzej Stańda
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 721
Wyświetleń: 812

do zaspokajania kontaktów społecznych ( członkostwo w partii politycznej, stowarzyszeniu społecznym...

Nomadowie i diaspory we współczesnej Europie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 231
Wyświetleń: 882

SPOŁECZEŃSTWA I KULTURY EUROPY TEMAT 13 - NOMADOWIE I DIASPORY WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE ROMOWIE (CYGANIE) Romowie (nazwa własna w języku romskim Roma lub Rroma, Rromani w zależności od dialektu) - nieterytorialny naród lub grupa etniczna pochodzenia indyjskiego, której członkowie tworzą diasporę z...