Kontakt społeczny - strona 21

Psychologia jako nauka 2

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Psychologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1757

Treść notatki przybliży nam takie zagadnienia, jak: introspekcjonizm, behawioryzm, metody badań w psychologii, percepcja ruchu i kształtu, czucie skórne i ból, zakłócenie i ułatwienie czynności, wpływ emocji na wykonanie czynności, motywacja. Ponadto wyjaśnia takie zjawiska, jak: motywacja, potrzeb...

Pedagogika społeczna w pigułce

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr W. Lang
  • Pedagogika społeczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1414

(dydaktycznych, opiekuńczych, więzi i kontaktów społecznych, kulturalnych) 2 nowe zadania przed ped społ...

Okres po niemowlęcy - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Krysiak
  • Psychologia wieku dzieciecego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 959

osobami Dziecko zaczyna być inicjatorem kontaktów społecznych Rozszerzenie repertuaru społecznych zachowań...

Zaburzenia osobowości

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Psychologia zaburzeń zachowania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 938

związanych ze znaczącymi kontaktami społecznymi, z powodu lęku przed odrzuceniem, krytyką i dezaprobatą...