Kontakt społeczny - strona 17

Billboard - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Gutowska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

neutralnym tłem kontaktów społecznych. Można zatem domniemywać, że agresywna reklama zewnętrzna...

Przestrzeń publiczna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Gutowska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1092

, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie...

Praca - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Ochrona zdrowia osób pracujących
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1106

, dobrobyt jednostki i pozycje. ASPEKT SPOŁECZNY praca gwarantuje człowiekowi kontakt społeczny i realizacje...

Stereotypy i uprzedzenia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1386

zindywidualizowany , nieformalny, oparty na przyjacielskich stosunkach • oficjalne poparcie dla kontaktu - społeczne...

Socjologia ogólna - kultura

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085

danej zbiorowości przez kontakt społeczny i uzależniony od całego systemu stosunków międzyludzkich...

Komunikowanie niewerbalne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1050

duża liczba kontaktów społecznych uniemożliwiająca jednostce osiągnięcie pożądanego przez nią poziomu...

Definicja i klasyfikacja grupy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

kontaktów społecznych. Grupy nieformalne odgrywają bardzo ważną rolę, polegającą na zaspokojeniu potrzeb...

Interakcjonizm symboliczny - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679

do działań społecznych, od działań do kontaktów społecznych i od kontaktów do interakcji. Kategorie...

Konglomerat pozycji - socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

kierunki kontaktów społecznych i interakcji. Wskazują, z kim wypada się zadawać, jakie przyjaźnie...