Kontakt społeczny - strona 13

Psychologia a ideologia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wiktor Ciszek
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 973

twardą wykazywały wyŜszy stopień agresywności i skłonności do dominowania w kontaktach społecznych...

Przywództwo i motywowanie-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

egzystencji- fizjologiczne i bezpieczeństwa, Potrzeby kontaktów społecznych- przynależności i szacunku...

Mała architektura- omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Gutowska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120

, treść i intensywność kontaktów społecznych, architekci i urbaniści mogą mieć wpływ na możliwość...

Wykład - Zadania gmin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

patologii ( np. agresja, rozpad tradycyjnych więzi rodzinnych) Proces destrukcji jednostki: brak kontaktu...

Mikroekonomia - gospodarowanie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1036

) biologiczne, 2) bezpieczeństwa, 3) kontaktów społecznych, 4) uznania, 5) samorealizacji. 3. Jakie środki służą...

Mobbing - omówienie terminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Mirosław Karwat
 • Przemoc w Polityce
Pobrań: 140
Wyświetleń: 805

w środowisku (dotychczasowi koledzy odsuwają się lub odmawiają kontaktów społecznych); * ataki na stosunki...