Konsulat - strona 19

Skrypt dla polonistów z łaciny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Łacina
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1946

JĘZYK ŁACIŃSKI (SKRYPT DLA POLONISTÓW) W tych czasach nikt (albo prawie nikt) poważny nie podważał celowości uczenia języków klasycznych w szkole. Nikt także nie obiecywał nam materialnych korzyści, jakie mogą płynąć z czytania Platona czy Seneki w oryginale. Było to po prostu ćwiczenie umysłu, a ...

Kultury nordyckie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Konrad Jajecznik
 • Społeczeństwo i kultura Europy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 959

to Towarzystwo Przyjaźni Islandzko-Polskiej kierowane przez Stanisława Bartoszka. Od maja 2008 działa Konsulat...

Historia Powszechna-zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Gawron
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1029

POWSZECHNA HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA Państwo Państwo europejskie. Definicja i zasięg. Periodyzacja. Teoria współczesnego państwa ukształtowała się dopiero między XVIII a XIX wiekiem Dziś: Państwo jest polityczną organizacją społeczeństwa wyposażoną w suwerenną władzę jest też organizacją terytoria...

Historia Kościoła - opracowanie - Lutr

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Grzegorz Babiński
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

Napoleona stał się głównym konsulem i faktycznie przejął władzę Okres KONSULATU Napoleona koncepcja Kościoła...

Krasiński Zygmunt - Irydion

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1323

Dupaty'ego. Osiągnęły one ogromną poczytność w czasie konsulatu i cesarstwa. Autor odczuwał dostojeństwo...

Integracja europejska - wykłady 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

takiego państwa, w którym nie ma ambasady lub konsulatu narodowego (może zgłosić się do każdej ambasady...

Stosunki międzynarodowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Curanovic
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 651

stosunków z innymi państwami za pomocą swoich organów (rząd, głowa państwa, MSZ, ambasady, konsulaty, itd...

Prawo międzynarodowe publiczne - pytania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 315
Wyświetleń: 5222

Obszarne opracowanie na egzamin. PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE 1. Prawo międzynarodowe a prawo prywatne międzynarodowe. 2. Prawo międzynarodowe publiczne (pojęcie, nazwa). 3. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego. 4. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne. 5. Kodyfikacja prawa międzynar...