Konstrukt - strona 25

Teoria Pola K. Lewina

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2023

w stopniu organizacji, integracji aktywności Aby wyjaśnić te zmiany Lewin posługuje się konstruktami. Jednym...

Medioznawstwo I semestr

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Rafał Maciąg
 • Medioznawstwo
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2639

i zmienna Zlokalizowana przestrzennie Komunikowalna w czasie i przestrzeni (Konstrukt dostosowany...

Enzymy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1841

od nich replikacji. Komercyjne, wykorzystywane w IG to konstrukty złożone z fragmentów DNA pochodzących z różnych...

Pedagogika wczesnoszkolna część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 6923

innych subdyscyplin ( konstrukty teoretyczne ) 2) Można ją budować w oparciu o technologię praktycznego oddziaływania...

Socjologia wsi - wykład 1 i 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1190

, który powinien być zachowany i uwzględniony. Całościowość jest konstruktem poznawczym, chociaż badacz nie jest w stanie ująć...

Wiek XVII- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427

skłonnościami (stan natury jest jedynie pewnym konstruktem myślowym nie wpisującym się w żadną perspektywę...