Konsensualna umowa sprzedaży - strona 33

Kazusy - zobowiązania - Depozyt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1400

pieniężnej tytułem ceny. W powyższej sytuacji umowa kupna-sprzedaży dotyczyła naczynia. Wady fizyczne...

Zawarcie umowy w drodze oferty

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

istotnymi są: określenie przedmiotu sprzedaży i ceny. Oferta musi być stanowczą propozycją zawarcia umowy...

Forma i treść testamentu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

- opiera się na traditio (jedna ze stron musi dać coś drugiej) 3) umowa konsensualna - brak wymogu...

Akty prawodawcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1834

prawa Rodzaje: Konstytucja, ratyfikowane Umowy Międzynarodowe, ustawy i rozporządzenia, akty prawa...

Prawo gospodarcze - J. Kaszyński

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
 • mgr Jacek Kaszyński
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3822

elementy. - Umowa spółki ma charakter umowy konsensualnej, do jej zawarcia dochodzi więc poprzez zgodne...

Prawo rzeczowe - Posiadacz

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Jadwiga Lipińska
 • Prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1596

, dzierżawca, najemca. Umowy przenoszące własność nieruchomości Umowa sprzedaży- przez umowę sprzedaży...

Wyklad 3 prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1281

cywilnego. Niektóre umowy mogą być zawarte pomiędzy tylko niektórymi podmiotami (rachunek bankowy). W ramach...