Konsensualna umowa sprzedaży - strona 23

Rodzaje umów

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Kinga Machowicz
  • Prawo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 609

Temat: Umowy. Umowa Sprzedaży - sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy...

Terminologia prawa obligacyjnego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959

→ nieformalna umowa o wykonanie zobowiązania już istniejącego (zapłata długu, od Justyniana świadczenie każdego...

Prawa wydawcy kart płatniczych - wykład

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • dr Jan Sołtysiak
  • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

płatniczej jest umową konsensualną, odpłatną, o skutkach wyłącznie obligacyjnych, dwustronnie zobowiązującą...

Wzór-Umowa komisu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 875

a zwanym w dalszej części umowy Komitentem. § 1 Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej...