Konsensualna umowa sprzedaży - strona 22

Umowe regulujące używanie rzeczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1736

. ZAWARCIE UMOWY -umowę najmu zawiera się w sposób ogólnie przyjęty dla umów konsensualnych -dochodzi...

Prawo gospodarcze - Wyklady

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 119
Wyświetleń: 868

prawnymi, nie posiadają osobowości prawnej - zawiera się umowy indywidualnie na swoje nazwisko...

Kontrakty konsensualne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2331

albo pactum hypothecae. Umowy dodatkowe przy kontrakcie kupna- sprzedaży.(wg. Prawa klasycznego)- mogły...

Wzorce umów - pojęcie i charakter prawny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1085

uzyskaniem dobra lub usługi od podmiotu obowiązanego do zawarcia umowy -podmiot zainteresowany składa ofertę...

Umowy - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

to takie, których elementy istotne, objęte są przepisami ustawy (np. sprzedaż, zamiana, darowizna, zlecenie itp). Umowy...

UMOWY WZAJEMNE - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

UMOWY WZAJEMNE Umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące Umowa zobowiązaniowa jest zgodnym...

Prawo zobowiązań

Pobrań: 98
Wyświetleń: 1568

w formie subiektywnej i obiektywnej ) konsensualne i realne - co do zasady umowy są realne (wyjątek umowy...