Konsensualna umowa sprzedaży - strona 20

Umowa przedwstępna

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Dr Piotr Antoszek
  • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1365

o umowę sprzedaży nieruchomości nie jest zawarta w formie aktu notarialnego (nieprzewidziana forma umowy...

Zobowiązania

Pobrań: 49
Wyświetleń: 1449

odstąpić od umowy, a dotychczas zapłacone raty przepadały kupującemu. pactum displicentiae - sprzedaż...

Elementy umowy leasingu - opracowanie

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Ewelina Sokołowska
  • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Elementy umowy leasingu Opłata wstępna (czynsz inicjalny) -jest to opłata uiszczana w momencie...

Pojęcie i typologia umów

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Tomasz Demendecki
  • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

zaliczyć naleŜy: 1. Podział umów na konsensualne i realne; do dokonania umowy konsensualnej wymagane...